Nu Bühnesponsor worden

Wil je Bühnesponsor worden en bijdragen aan een steeds mooiere programmering? Ga naar: www.festivalinzyfflich.de en vul je gegevens in. Wij nemen na het festival contact met je op. Je kunt kiezen uit drie pakketten:

Brons pakket: 100,00 euro:

 • Een beamer toont het sponsorlogo gedurende vier dagen op Woodstock, Blues, Kinderkirmis & Dämmerschoppen en het Krönungsball;
 • De sponsor levert zelf digitaal een logo aan. Sponsorbedrag wordt vooraf door de sponsor overgemaakt. De factuur volgt direct na het festival. 

Zilver pakket: 250,00 euro:

 • Een beamer toont het sponsorlogo gedurende vier dagen op Woodstock, Blues, Kinderkirmis & Dämmerschoppen en het Krönungsball;
 • Tijdens het Woodstock- en/of Bluesfestival wordt een podium vernoemd naar de naam van de sponsor (afhankelijk van aantal podia en sponsoren wordt bepaald of podiumnaam voor één avond geldt of voor beide festivalavonden);
 • De sponsor levert zelf een vlag of banner aan met daarop de naam van de sponsor. Tijdens het Woodstock- en/of Bluesfestival correspondeert ‘de timetable’ met de sponsornaam.

Gouden pakket: 500,00 euro:

 • Een beamer toont het sponsorlogo gedurende vier dagen op Woodstock, Blues, Kinderkirmis & Dämmerschoppen en het Krönungsball;
 • Tijdens het Woodstock- en/of bluesfestival wordt een podium vernoemd naar de naam van de sponsor (afhankelijk van aantal podia en sponsoren wordt bepaald of podiumnaam voor één avond geldt of voor beide festivalavonden). Tijdens het Woodstock- en/of bluesfestival correspondeert ‘de timetable’ met de sponsornaam;
 • De sponsor levert zelf een vlag of banner aan met daarop de naam van de sponsor;
 • Op de flyers en posters is de naam van de sponsor te lezen als hoofdsponsor, aanmelding voor hoofdsponsor dient uiterlijk maart bekend te zijn. Het bestuur bepaalt welke sponsoren als hoofdsponsor geselecteerd worden.;
 • Het sponsorbedrag dient voorafgaand aan het festival te zijn overgemaakt.
Jetzt Bühnensponsor werden

Sind Sie daran interessiert Bühnesponsor zu werden bei der nächsten Ausgabe im Jahr 2025, und uns zu unterstützen mit einer immer schöneren Programmierung? Gehen Sie auf: www.festivalinzyfflich.de und geben Sie Ihre Daten ein. Wir werden uns nach dem Festival mit Ihnen in Verbindung setzen. Es werden drei Pakete angeboten:

Bronzepaket: 100,00 Euro:

 • Ein Projektor zeigt vier Tage lang das Sponsorenlogo bei Woodstock, Blues, Kinderkirmis & Dämmerschoppen und dem Krönungsball;
 • Der Sponsor stellt selbst ein digitales Logo zur Verfügung. Der Sponsorenbetrag wird vom Sponsor im Voraus überwiesen. Die Rechnung folgt unmittelbar nach dem Festival.    

Silberpaket: 250,00 Euro:

 • Ein Projektor zeigt vier Tage lang das Sponsorenlogo bei Woodstock, Blues, Kinderkirmis & Dämmerschoppen und dem Krönungsball;
 • Während des Woodstock- und/oder Blues-Festivals wird eine Bühne nach dem Namen des Sponsors benannt (Abhängig von der Anzahl der Bühnen und Sponsoren wird festgelegt, ob der Bühnenname für einen Abend oder für beide Festivalabende gilt);
 • Während des Woodstock- und/oder Blues-Festivals entspricht „der Zeitplan“ dem Namen des Sponsors;
 • Der Sponsor stellt eine Fahne oder ein Banner mit dem Namen des Sponsors zur Verfügung.

Goldpaket: 500,00 Euro:

 • Ein Projektor zeigt vier Tage lang das Sponsorenlogo bei Woodstock, Blues, Kinderkirmis & Dämmerschoppen und dem Krönungsball;
 • Während des Woodstock- und/oder Blues-Festivals wird eine Bühne nach dem Namen des Sponsors benannt (Abhängig von der Anzahl der Bühnen und Sponsoren wird festgelegt, ob der Bühnenname für einen Abend oder für beide Festivalabende gilt);
 • Während des Woodstock- und/oder Blues-Festivals entspricht „der Zeitplan“ dem Namen des Sponsors;
 • Der Sponsor stellt eine Fahne oder ein Banner mit dem Namen des Sponsors zur Verfügung;
 • Auf den Flyern und Plakaten ist der Name des Sponsors als Hauptsponsor zu lesen;
 • Die Anmeldung als Hauptsponsor muss bis spätestens März bekannt gegeben werden. Der Vorstand bestimmt, welche Sponsoren als Hauptsponsor ausgewählt werden;
 • Der Sponsorenbetrag muss vor dem Festival überwiesen werden.